ГАЛБО ООД
1505 София
"Иларион Драгостинов" 39, ап.9
тел./ факс: 02/ 8739755
e-mail: office@galbo-bg.com
Bulgarian English Romanian
 
Чаши
Чаши

Пликове
Пликове

Чинии
Чинии

Фунийки
Фунийки

Кашони
Кашони


Машини за производство на вентилни торби.

   

Машина за оформяне на ръкав за хартиени торби / чували.

 

   

Полу-автоматична машина за залепване на дъната на торбите / чувалите.

 

Машина за клапани за вентилни торби.

 

Машина за перфориране на торби / чували.