ГАЛБО ООД
1505 София
"Иларион Драгостинов" 39, ап.9
тел./ факс: 02/ 8739755
e-mail: office@galbo-bg.com
Bulgarian English Romanian
 
Чаши
Чаши

Пликове
Пликове

Чинии
Чинии

Фунийки
Фунийки

Кашони
Кашони

Машини за производство на кашони от 3/5 пластно велпапе.

Флексо принтер, слотер, ротационна щанца, сгъвачно-лепачна секция

 

Флексо принтер, слотер, ротационна щанца, стакер

 

Флексо принтер, слотер, стакер

 

Автоматична сгъвачно-лепачна машина

 

Автоматично двустранно ламиниране.